Yağlı Güreş Kuralları ve Oyunlar

Yağlı Güreş Kuralları ve Oyunlar

Kurallar 

Güreş başlayacağı zaman cazgır pehlivanları eşleştirir. Yağlı güreşte altı tür yenilme vardır: 

1. Çivi yukarı: Rakibinizin ayaklarından yakalar, tepe üstü diker, sonra sırtını yere getirirsiniz. 

2. Açık düşerek: Kendi hatası yada bir hamleyle rakibiniz kıç üstü düşer ancak sırtı yere gelmemiştir, ama göbeği meydana çıkacak kadar arka üzeri veya yan düşmüştür. Bu durumda yenik sayılır. 

3. Kısbeti ayağından çıkarak: 

4. Sırt üstü: Rakibinizi yerde çevirerek veya ayakta düşürerek sırtını yere getirebilirsiniz. 

5. Kısbetı yırtılarak 

6. Kucaklanıp kaldırılarak ve üç adım yürüyerek:  Rakibinizi kucaklar, ayaklarını yerden keser ve en az üç adım yürürseniz rakibiniz yenilmiş olur. Yağlı güreşte yenilenin sırtı yerde şu kadar zaman kalacaktır diye bir kural yoktur. 

Oyunlar

PEŞREV
Güreşe hazırlık, güreşin başlangıcı demektir. Muntazam bir şekilde eller birbirine çarparken, pehlivan da sıçrar ve eller ayaklara vurur. Sonra da ön tarafa (genellikle Kıbleye karşı) dönerek diz çöker gibi olur ve seyircilere temenna ederek selamlarlar, bundan sonra da karşılaşırlar. 

ELENSE
Sağ kol çok gerginken bu kol rakibin boynunun köküne dayanır. Başparmak rakibin gırtlağı üzerinde, dört parmak ta ensesindedir. Sol kol sarkık durur veya sallanır. Aynı duruş rakipte de vardır. Bizim yağlı güreşlerde elense ölümdür. Bütün büyük pehlivanlarımız müthiş elense çekerlerdi. O kadar ki, rakip ya yüzüstü kapaklanır, yada o hızla birkaç adım yürüyerek yere yuvarlanırdı. 

TIRPAN
İç tırpan ve dış tırpan diye ikiye ayrılır. Sağ veya sol ayağın iç tarafı ile rakibin baldırına veya ayak bileğine yapılan çarpma devrilmesine yada sendelemesine sebep olur. 

BOYUNDURUK 
Rakibin başını koltuğun altına alıp kolu boynuna dolamaktır. En çok kullanıldığı zaman, paçalara dalındığı zamandır.

KÜNDE 
Rakip alttadır. Elin biri önden, diğeri arkadan geçirilip kilitlenir. Buna künde denir. Kündenin çeşitleri vardır: Oturarak künde-yer kündesi: Rakibe sarmayı takıp; bir eli rakibin kasığı önüne getirip, diğer eli de bacaklar arasından geçirerek kilitledikten sonra sarmayı çözerek, beline yüklenir ve kendinize doğru çevirirsiniz. Bu kündeyi bozmak için de kündelemek için sarma çözüldüğü zaman rakip, sarmadan kurtulmuş olan kalçası üzerine döner. Şak Künde: Bir elinizi, rakibinizin arkadan bacakları arasından sokar, ön taraftan kasnağı yakalarsınız. Bir elinizle de rakibin ya ensesine basarak havalandırır yada dış kasnaktan yakalayarak çevirirsiniz. Bel Kündesi: Hem yer.de hem ayakta olur. Yerde otururken, rakip önünüzdedir. Onun kolları altından kollarınızı sokar, göbeğinde kilitler ve sonra da yüklenirsiniz. Bu sırada belinden aşağısını da kaldırarak sırtını yere getirirsiniz. 

KAZIK 
Ellerinizin birini rakibinizin kısbetinin içine sokmak demektir. El arkadan girerse dış kazık, ön taraftan girerse İÇ kazık adını alır. Ayakta da yerde de kazık atılır.


Ayakta İç Kazık ve Paça: Rakibinizle karşı karşıyasınız. Eliniz ensededir. Bir elinizi de kasnağa atar, kendinize doğru çekersiniz. İşte o sırada kasnaktaki eliniz biraz daha içeri girer ve birden ensedeki elinizi paçaya indirerek yakalarsınız. Bu iç kazıkla paçadır. Rakibiniz yere serilmiştir. 


Ayakta Dış Kazık: Rakibinize arkadan sarıldınız. Hangi eliniz müsaitse hemen kasnaktan içeri sokar, öteki elinizle de paçaya yapışırsınız. Buna da diş kazık denir. 

KEMANEDE SARMA 
Rakibinizi yerden biraz kaldırır, sağa veya sola doğru eğerken, eğdiğiniz taraftaki ayağınızla da sarmayı takarsınız. 

KEMANEDE DIŞ KAZIK 
Kemaneye düştüğünüz zaman kemaneyi sökmek ve sağ veya sol kolunuzu da diş kasnağa takmaktır. 

ÇAPRAZ 
Ayakta rakibinizle karşı karşıya iken ellerinizi onun koltuk altından sokup arkasından kilitlersiniz. Bu göğüs çaprazıdır. Buna "çift çapraz" da derler. Eğer bir kol ile sarılmışsanız bu da tek çaprazdır. Bu durumdayken, olanca kuvvetinizle rakibinizi geriye doğru sürersiniz. Buna "çaprazda sürmek" derler. Böyle sürerken eğer ayaklarınızdan birisiyle rakibin ayağına basar veya onun topuklarından birinin ar-kasına takarsanız ona "çengellemek" derler. 

DALMA 
Rakibinizle karşı karşıya iken rakip birden sizin ayaklarınıza doğru iner. Ya paçayı kapar ya topuğu. Bazen bunlardan yalnız birisi kapılırsa tek paça, tek topuk; eğer ikisi birden kapılırsa çift paça, çift topuk adını alır. Dalmanın karşılığı üç çeşittir: Birisi boyunduruktur. Boyundurukta ya yükseltir yada üzerine yatarak bastırırsınız. İkincisi, ellerle dalanın başına basarak geri sıçramaktır. Üçüncüsü de, sanki çapraza girecekmiş gibi ellerinizi koltukların altına sokup geriye doğru itmektir. 

KÖSTEK 
Yerde yada ayakta iki elinizle rakibin bir veya iki ayağını birden sımsıkı yakalamaya köstek derler. Birden kendinizi diz üstü atar, rakibinizin ayağına sarılırsınız. Bu oyuna da, dalarak köstek vurmak adı verilir.

SARMA 
Ayağınızı altınızdaki rakibinizin ayağının iç tarafına sokup dolamaktır. Sarma takılan taraftaki kola dayanır, öteki el ile de sarma takılan bacağın paçasından yakalarsınız. Sarmadan kurtuluş zordur. Pehlivanı altınıza aldığınız zaman onu kazıklayıp kıpırdatmayacak olan oyun yalnız sarmadır. Sarmanın iki çeşittir: Bir ayakla sararsanız tek sarma, iki ayakla sararsanız çift sarma olur. 

SARMAYI SÖKMEK
Sarmayı vurduğunuz taraftaki kolunuza dayanan rakibiniz, sarmayı taktığınız bacağınızın paçasından yakalayarak çeker ve sarmayı söker. Böylece rakip, sarmadan kurtulmuş olur. 

SARMADAN KALKMAK 
Altta sarma vurulmuş durumdayken, sarmayı takanın sağ ayağını, kendi sağ kolunuzla dış taraftan sararak yakalayıp, sol kolunuzla kavradığınızda siz de rakibinizi sarmışsınız demektir. Bu durumda kuvvet almak için dizinizi yere dayarsanız ayağa kalkabilirsiniz. 

SARMADAN KALKARKEN KALKANI BOZMAK 
Sarmaya aldığınız rakibiniz sarmadan kurtuluyor, siz de sırtındasınız. Boş olan elinizle paçasından yakalarsanız, sarmadan kalkış da bozulmuş olur. 

CEZAYİR SARMASI
Bu sarma tam kalça üzerinden vurulan sarmadır. Bundan kurtulmak için üzerinize, kalçanızdan yüklenmiş olan rakibinizi, bir kıç kılçığı atarak önünüze düşürmeniz gerekir. 

SARMADAN DÖNMEK
Rakibiniz sarmayı vurmuş alttasınız. Sarma takılan taraftaki kolunuzu, rakibinizin belinden aşırır, kasnağa takar, öteki ayağınızı da içeri doğru çekerek rakibinizin üzerine dönersiniz. 

SARMADAN ÇEVİRMEK
Rakibiniz yere dayanıp kuvvet almasın diye yüklendiğiniz tarafın karşısındaki eli içeriden tutar, o yönde yüklenerek çevirirsiniz. 

YASLANIP KOL İLE ÇEVİRMEK 
Rakibiniz altınızdayken, sol taraftan sarmayı vurduğunuzu düşünün. Sol kolunuzu, rakibin sol kolunun altından sokarak ensesinde sağ elinizle birleştirerek kilitler, öteki tarafa doğru çevirirsiniz. 

KATIR YULARI BOYUNDURUK
Rakibinize boyunduruğu vurduktan sonra iki elinizi birden rakibinizin gırtlağına dolamaktır. Az yapılan bir oyundur. Boyunduruğa aldığınız rakibinizin üstüne de yüklenerek, önünüze doğru çekerek çökertirsiniz. Bunun adına ''boyundurukla bastırmak" derler. 

TİLKİ KUYRUĞU
Siz üstteyken sarmayı bozarak kündeye geçeceksiniz. Alttaki rakip ellerinden birini ters kıvırarak sizin ya çenenizden yakalar yada omzunuzdan ve sonra yere doğru çeker. Amaç sizin kündenizi bozmaktır. 

SAPAN SÜRMEK
Rakibiniz yüzüstüdür, bir veya iki ayak bileğinden yakalarsınız. Yahut bir paça kasnakla yerde sürersiniz ki buna sapan sürmesi derler. 

KÖPEK KUYRUĞU
Sarmadan kurtulurken yapılır. Sarmayı taktığınız rakibiniz, altınızda dönerken, onun döndüğü taraftaki elinizle rakibin alnından, çenesinden veya gırtlağından karşılar ve sırtüstü edersiniz. 

KAZ KANADI
Kaz kanadının iki şekli vardır: Tehlikeli bir oyundur. Rakibinizin başını sağ veya sol koltuğunuzun altına alır, ellerinizi de onun koltuklarının altından geçirir ve sırtında birleştirerek kilitlersiniz. Buna ön kaz kanadı denir. Bir de rakibinizi arkadan veya yan taraftan sarmışsınızdır. Yine ellerinizi onun koltukları altından geçirerek ensesinde kilitlersiniz. Buna da arka kaz kanadı denir. 

GICIRI BÜKME
Gıcırı bükme bir oyun ismi değildir. Pazı kuvvetiyle ve rakibinize olan üstünlüğünüzle kabul ettirdiğiniz her harekete bu isim verilebilir. 

Diğer Sayfalar Tümü

Kel Aliço Pehlivan Efsaneleri

Kel Aliço Pehlivan Efsaneleri

19 Eylül 2016 01:44 | Hit: 2.478
Kel Aliço Pehlivan'ın Güreş Taktiği

Kel Aliço Pehlivan'ın Güreş Taktiği

19 Eylül 2016 01:45 | Hit: 2.617
Koyunyeri Aliço ilköğretim Okulu

Koyunyeri Aliço ilköğretim Okulu

19 Eylül 2016 01:44 | Hit: 983
Aliçopehlivan Köyü (Koyunyeri)

Aliçopehlivan Köyü (Koyunyeri)

19 Eylül 2016 01:44 | Hit: 2.688
Kel Aliço Osmanlı Nufüs Örneği

Kel Aliço Osmanlı Nufüs Örneği

19 Eylül 2016 01:42 | Hit: 1.587
Kel Aliço' nun Makarnacı Hüseyin ile Güreşi

Kel Aliço' nun Makarnacı Hüseyin ile Güreşi

21 Eylül 2016 15:47 | Hit: 2.273
Kel Aliço' nun Adalı Halil ile Düğün Güreşi

Kel Aliço' nun Adalı Halil ile Düğün Güreşi

21 Eylül 2016 15:48 | Hit: 4.341
Kel Aliço' nun Koca Yusuf ile Güreşi

Kel Aliço' nun Koca Yusuf ile Güreşi

21 Eylül 2016 15:49 | Hit: 13.034