Kel Aliço' nun Makarnacı Hüseyin ile Güreşi

Kel Aliço' nun Makarnacı Hüseyin ile Güreşi

Kel Aliço, meşhur ve namdar bir pehlivandı. Emsali nadir yetişir.  Sultan Aziz, Kel Aliço’yu hiç sevmezdi. Bunun sebepleri vardı. Makarnacının Kel Aliço’yu mağlup etmesini arzu ederdi.
 
            Sultan Aziz, bir gün Seryaver Halil Paşa’yı çağırdı:
            “Halil, Makarnacıyı, Aliço ile güreştirmek istiyorum ne dersin?
 
            Halil Paşa:
            “İrade Efendimiz Hazretlerinindir.“ diye cevap verince:
            “Ben, sana bu güreşin neticesini ne olur diye soruyorum, Halil buna cevap ver.” der.
 
            Sultan Aziz, Kel Aliço’dan çekiniyordu. Pomaklara yenilmemiş olan Makarnacının Kel Aliço’ya mağlup düşeceğinden korkuyordu. Bu sebeple Halil Paşa’dan fikir almak istiyordu. Hoş, Sultan Aziz, her iki pehlivanın ne ayarda oluğunu biliyordu. Fakat Sultan Aziz, Makarnacıyı mağlup ettiği halde Kel Aliço’ya mağlup olmuştu. Asıl midesini bozan taraf bu idi…
 
            Fakat pehlivanlıktı bu. Belli olmazdı. İnsanın mağlup ettiği mağlup olduğuna galip gelebilirdi.
 
            Halil Paşa, Efendisinin heyecanını bildiği için müspet ve menfi cevap vermedi.  Yalnız: 
 
            “Neticenin ne olacağını kestirmek güçtür Efendimiz.”
            “Kel’i , yenemez mi dersin?”
            “Bilinmez Sultan’ım!..”
            “Ben güreştireceğim… Makarnacının O’nu yeneceğini düşünüyorum.“
            “İrade Efendimizindir.”
 
            Bunun üzerine Makarnacı ile Kel Aliço’nun güreşeceği belli oldu. Pomaklar tetikteydiler. Aliço, çok çetin bir adamdı ve iyi bir pehlivandı. Pomaklar titriyordu. Fakat umutları da yok değildi. Kavasoğlu Aliço’ya şunları söylemişti:
 
            “Aliço, şu Pomakların namusunun kurtar.”
 
            Huzur güreşi kuruldu. Makarnacı ile Kel Aliço yer öpüp güreşe başladılar. Güreş kıran kırana idi. İki pehlivan birbirini yiyordu. Kel Aliço, ne kadar gaddarlığı varsa ortaya koymuştu. Padişah huzurunu falan unutmuştu. Makarnacı edep ve nezahatini bozmuyordu. İcap ettikçe mukabelede bulunuyordu.
 
            Aliço, Makarnacıya bir boyunduruk vurdu. Çeke çeke meydan yerini dolaştırmaya başladı. 
 
            Makarnacı, bir türlü boyunduruğu kurtaramıyordu. Zorlu Aliço, hasmını boğup öldürecekti. Kurbanlık koyun gibi çekiştirip sürüyordu ve dizleyerek alta almaya çalışıyordu.
 
            Makarnacı, nihayet boyunduruğu söktü. Bütün bu gaddarlıkları Sultan Aziz lakayit bir gözle seyretti. Halil Paşa’ya:
 
            “Halil, şimdi sıra Makarnacıda. ve yapmalı.” demeye kalmadı. Makarnacı, Kel Aliço’yu boyunduruğa vurdu. Yüz kırk okkalık gövdesiyle üzerine yüklendi. Ezip sürümeye başladı. Koca gövdeli Aliço, kapana kısılmış tilkiye dönmüştü. Nihayet O’da boyunduruğu kurtardı.
 
            Güreş o derece çetin, o derece gaddarca oluyordu ki, seyretmesi bile güçtü. İki dev cüsse hemen hemen huzurda birbirlerinin canını almaya savaşıyorlar hissini veriyorlardı. Ve böyleydi de. Aliço’nun elinden gelse Makarnacı’nın boğarak canını alırdı.
 
            Makarnacı meşhur dedikleri Aliço’yu, mağlup etmek için canını dişine takmıştı. Ne yapıp yapıp yenecekti. Fakat; azılı ve çok sert olan Aliço’yu yenmek hiç de kolay değildi. O’nu hayatında kim yenebilmişti?..
 
            Sultan Aziz’in gözleri hep Makarnacı’nın üzerindeydi. İkide birde Halil Paşa’ya:
            “Halil! Güreşi nasıl görüyorsun?”
            Halil Paşa!..
            “Makarnacı iyi çalışıyor Sultan’ım!”
            “Evet… Tam mukabelesini veriyor…”
            ………………………….
 
            “Boyunduruklar yaman değil mi?”
            “Evet Sultan’ım!...”
            “Ah!.. Makarnacı, şu herifi bir yense!..”
 
            İki pehlivan alt alta üst üste tam üç buçuk saat birbirlerini yediler. Güreşin dördüncü saatlerine doğru elenseler ve tırpanlar başladı.
 
            Aliço, tam Pomakvari budayarak elense ve tırpan vuruyordu. Makarnacı da mukabelede kusur etmiyordu. Güreş, şimdi de elense ve tırpanlara dökülmüştü. Her elense, tırpan vurdukça hamam tokmağı gibi ses çıkıyordu.
 
            Makarnacı çok sağlam ve dayanıklı bir adamdı. Aliço’nun elenselerine, tırpanlarına metelik vermezdi. O’nun da tırpan ve elenseleri yenir yutulur şeylerden değildi. O da hasmını hırpalıyordu.
 
            Çok geçmeden iki pehlivanın enseleri baldırları çürük içinde kaldı.Bir aralık Makarnacı, Kel Aliço’ya sıkı bir el ile sıkı iç tırpanı vurdu.
 
            Kel Aliço, tırpan ve elenseyi yer yemez sırtüstü düştü. Açıldı. Aliço, açık düşüp mağlup olmuştu. Bunu gören Makarnacı derhal galibiyet temennasını bastı. Yer öpüp durdu.
 
            Kel Aliço, olduğu yerden kalkarak Makarnacı’nın üzerine hücum etti. Yenilmemiş gibi hareket etti. Bunun üzerine Sultan Aziz bağırdı:
 
            “Durun!..
 
 
            Kel Aliço durmuyordu. Halil Paşa meydana yürüdü. Pehlivanları ayırdı. Kel Aliço daha hasmını tutmaya çalışıyordu. Sultan Aziz, Kavasoğlunu çağırdı. Kara İbo da oradaydı. Sordu:
 
            “İbrahim nasıl oldu?”
 
            Sultan Aziz güreşi iyi bilirdi. Aliço, açık düşüp yenilmişti. Saklayamazdı. O vakit tam Pomaklık taraftarlığını üzerine koymuş olacaktı. Hemen kendini topladı ve:
 
            “Oldu Efendimiz!”
 
            “Oldu ya!.. Söyle Aliço’ya!..”
 
            Kavasoğlu meydana yürüdü. Aliço’ya:
 
            “Pehlivan, oldu!” deyince, Aliço:
 
            “Ne oldu be?” diye sordu. Sultan Aziz, meydanı terk edip gitmişti. Aliço’yu zorla meydandan aldılar.
 
            Fakat bundan sonra Kel Aliço, saraydan sürgün oldu. Sultan Aziz, Aliço’yu, saraydan çıkarmıştı.
 
            İşte Makarnacı Hüseyin, böyle yiğit bir pehlivandı. Hiç kimsenin yenemediği Aliço’yu bir iç tırpanıyla mağlup etmişti…
 
M.Sami KARAYEL
Arnavut köy
02.01.1943

Diğer Sayfalar Tümü

Kel Aliço Pehlivan Efsaneleri

Kel Aliço Pehlivan Efsaneleri

19 Eylül 2016 01:44 | Hit: 2.477
Kel Aliço Pehlivan'ın Güreş Taktiği

Kel Aliço Pehlivan'ın Güreş Taktiği

19 Eylül 2016 01:45 | Hit: 2.617
Yağlı Güreş Kuralları ve Oyunlar

Yağlı Güreş Kuralları ve Oyunlar

19 Eylül 2016 01:44 | Hit: 13.722
Koyunyeri Aliço ilköğretim Okulu

Koyunyeri Aliço ilköğretim Okulu

19 Eylül 2016 01:44 | Hit: 983
Aliçopehlivan Köyü (Koyunyeri)

Aliçopehlivan Köyü (Koyunyeri)

19 Eylül 2016 01:44 | Hit: 2.687
Kel Aliço Osmanlı Nufüs Örneği

Kel Aliço Osmanlı Nufüs Örneği

19 Eylül 2016 01:42 | Hit: 1.587
Kel Aliço' nun Adalı Halil ile Düğün Güreşi

Kel Aliço' nun Adalı Halil ile Düğün Güreşi

21 Eylül 2016 15:48 | Hit: 4.341
Kel Aliço' nun Koca Yusuf ile Güreşi

Kel Aliço' nun Koca Yusuf ile Güreşi

21 Eylül 2016 15:49 | Hit: 13.034